Sinema Salonlarının Açılışı Ertelendi

Bingöl Valiliği tarafından, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26/02/2021 Tarih ve 8 Sayılı “Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi, Vergi ve Borç Yapılandırmaları ve Yurda Giriş Tedbirleri” konulu kararlar yayımlandı.
28 Şubat 2021 19:27

Vali Kadir EKİNCİ başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüşme de Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi, Vergi ve Borç Yapılandırmaları ile Yurda Giriş Tedbirleri konuları görüşerek karara bağlandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 ve 26.maddelerine istinaden,  İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.02.2021tarihinde saat: 15:00’te Vali Kadir EKİNCİ başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi;
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleri ile; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmış,bilahare İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi genelgeleri ile bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir

Vergi ve Borç Yapılandırmaları;
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verilmiş olup yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerinde açık bulunabileceklerdir.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşlarımızın kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergâh ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;1. Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımızın yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek.
2. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek, kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir.

 Yurda Giriş Tedbirleri;
Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARS-CoV-PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazılarında dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid -19salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki 72 (Yetmiş iki) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilmesi talep edilmektedir.
Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemizde girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleri ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar ilgi genelgede belirlendiği haliyle devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Oy birliği ile karar verilmiştir.
 

BİNGÖL GÜNDEM

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #