MEB´de hizmet sınıfı mağduriyetine yargı freni

Antalya ili Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmetli kadrosunda görev yapmakta iken 7103 sayılı kanun 25 maddesi ile 2828 sayılı kanuna eklenen geçici 16 madde kapsamında Bilgisayar İşletmeni kadrosuna geçiş talebi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilen Halime Güneş'in açtığı davada,  kurumun ihtiyacı göz önünde bulunarak atama talebinin yapılması gerektiğini hükmedildi. Halime Güneş adına dava açan Liyakat-Sen'in, Genel Başkanı Emir KAZAK konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
20 Ocak 2021 06:04

Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya 5’nci İdare Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek Konya Bölge İdare Mahkemesine İstinaf başvurusu yapmıştır. Bölge İdare Mahkemesi ise Antalya 5.nci İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararda hukuksuz bir durum görmeyerek bakanlığın istinaf talebini reddetmiştir.

Ancak; yukarıda belirttiğimiz mahkeme kararlarına rağmen Milli Eğitim bürokratları üyemizin haklı ve hukuki atanma talebini gerçekleştirmemiştir. Bunun üzerine sendika avukatlarımız haklı talebimizin bakanlık tarafından uygulanmadığı, geriye dönük maaş ve özlük haklarının iade edilmesi gerekçesiyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesine tekrar dava açmıştır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise davanın Antalya İdare Mahkemesi tarafından görüldüğü gerekçesi ile yetkisizlik karar vererek dava dosyasını Antalya 4.ncü İdare Mahkemesine sevk etmiştir.

Antalya 4.ncü İdare Mahkemesinde görüşülen dosya neticesinde istinaf yolu açık olmakla birlikte mahkeme; üyemizin tazmin isteminin kabulüne, yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte üyemize ödenmesine, avukatlık ve dosya masraflarının da davalı idareden tanzim edilmesine karar vermiştir.

Hukuken geldiğimiz noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mahkeme kararlarını dikkate almaması, kararları bürokratik anlayışla yorumlayarak uygulamamakta ısrarcı olması, bakanlığın dava ve Mahkeme masrafları ile birlikte yaklaşık 9000 TL’ye yakın bir para ödenmesine sebep olmuştur. Hukuk reformu çevresinde yapılan düzenlemede sadece Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan hakimlere cezai yaptırımların uygulanması yeterli olmadığı, Mahkeme kararlarını uygulamamakta ısrar eden ve devleti zarara uğratan bürokratların da cezai yaptırıma tabi tutulması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu karar;  azim ve karalılıkla adaletin kovalanması neticesinde ortaya çıkmış adalet ve liyakatin timsali LİYAKAT-SEN’in başarısıdır.

           

Emir KAZAK

Liyakat-Sen Genel Başkanı

 

 

KAMU EXPRESS

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #