Danıştay'dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Kadroya geçişte arşiv araştırması hukuka aykırı
24 Şubat 2021 08:46

Binlerce insanın devlet kadrosuna geçişini engelleyen 'Arşiv araştırması ilgili birimler tarafından yapılır' ibaresi hakkında İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verildi. Özellikle belediyelerde çalışan binlerce taşeron işçinin sürekli iş kadrosuna geçişleri için artık güvenlik soruşturması yapılamayacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alım sözleşmesi kapsamında işçi statüsünde görev yapan bir işçi 'sürekli işçi' kadrosuna geçmek için sınava girdi. Sınavda başarılı olan işçinin kadroya geçişi ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu ileri sürülerek iş akdi feshedildi. Danıştay 12. İdare Mahkemesi ise işçinin başvurusu üzerine binlerce kişiyi ilgilendiren emsal bir karar verdi. 

İdare mahkemesi, 'Arşiv araştırmasının ilgili birimler tarafından yapılması gerektiğine ilişkin' ibareyi hukuka aykırı buldu. Buna göre taşeron işçilerin sürekli iş kadrosuna geçişleri için yapılan, 'ilgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin elde edilmesi tespit komisyonunca yapılır' hükmü aranmayacak. 

İDARE MAHKEMESİ: ARŞİV ARAŞTIRMASI HUKUKA AYKIRI

Avukat Mürsel Ünder, 2018'de Resmî Gazete'de yayımlanan 'ilgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin elde edilmesi tespit komisyonunca yapılır' ibaresinin iptaliyle yürütmenin durdurulmasını isteyerek Danıştay'a başvurdu. 

GAZETE DUVAR

BİNGÖL GÜNDEM SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #